Primjer 5 dnevnih namaza

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je od Resulullaha, s.a.v.s., čuo ove riječi: “Šta mislite, kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka, u kojoj bi se on pet puta dnevno kupao, bi li imalo prljavštine na njemu ostalo?” “Ne bi”, odgovoriše prisutni, a Resulullah, s.a.v.s., dodade: “To je primjer pet dnevnih namaza, s kojima Allah briše počinjene grijehe.”
(Muttefekun alejhi)

Sura koju kad proučiš kao da si proučio trećinu Kur’ana

Sura El-Ihlas

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

Prijevod:

Reci:”On, Allah, Jedan je!

Allah je utociste svakome!

nije rodio, nit’ je rodjen!

I niko mu ravan nije!”

Priča o mladiću koji nije poštovao svoju majku

Prijevod videa “Priča o mladiću koji nije poštovao svoju majku” od Šejha Ahmeda Alija

Ne poštivanje majke i oca, danas sve majke i očevi plaču zbog toga.
Oni čak nemaju kontrolu nad djecom dok im je 5 god. Ti znaš da dijete od 5 god. okrene se i kaže svojoj majci ili ocu: Tko si ti da mi govoriš šta da radim, ko si ti? Odgovaraju takvim riječima.
Hadis, koji Hafiz Al-Mumadhiri govori u Et-Tergibu vet-terhib:
On kaže da je posjetio jedno pleme, tu u blizini je bio 1 mezar i poslije ikindije taj mezar bi se otvarao, on kaže, jedan mladić bi izlazio iz tog mezara, imao bi glavu od magarca, a čovječije tijelo. Izlazio je iz mezara i vikao iii-aa 3 puta kao magarac. 3 puta iii-aaa kao magaraci poslije toga vratio bi se u mezar i mezar bi se zatvorio. On kaže: upitao sam mještane u vezi ovog mladića, ko je on bio i zašto ga Allah kažnjava na onakav način? Oni su me informisali da je ta mladić uzimao alkohol, on bi ga pio, imao je naviku ga da pije. I kada popije previše, navečer, vraćao bi se kući svojoj majci. Kao što bi radile i naše majke, znate, kada izlazimo negdje navečer i ne kažemo majci, one čak ni ne spavaju, čekaju nas unutar kuće i brinu se. Pitaju se da li smo ok i gdje smo mi to? One bi nas čekale, prijatelju moj, naravno i njegova majkaje radila to isto. Kada bi se vratio i ona ga vidjela onako opijenog, da bi ga sačuvala od Džehenemske vatre i ahiretske kazne, ona bi mu davala nasihat(savjet), rekla bi svome sinu: O sine moj, boj se Allaha s.w.t, bježi od te stvari (alkohola), to je majka svih zala, o sine moj, to je prljava stvar, to je od šejtana. O sine moj, ako želiš uspjeti, ako želiš da uđeš u Džennet onda nemoj se ni približavati tome, o sine moj, zar ne shvataš to ti je šejtan bacio, i želi te zaustaaviti od ibadeta i namaza. Kada bi mu ona davala ove savjete znaš šta bi on radio? On bi se okreno prema majci i rekao: O majko, prestani vikati iii-aaa kao magarac. On bi rekao majci: prestani vikati iii-aaa kao magarac. I znaš šta, ista stvar se dešava i danas. Ova mladić je koristio ove riječi, prijatelju moj, ali mi korsitimo riječi koje su našem vremenu prilagođene i koje nisu su različiti od riječi kojih je taj mladić korsitio. Šta rade mladi kada se okrenu prema majci ili ocu? Kada ih njihove majke i očevi pokušavaju da sačuvaju od Džehennemske vatre i daju im savjete, njihovi sinovi se okrenu prema majci i ocu i kažu: o majko, skini mi se se leđa, ne daš mi disati, uvijek si nada mnom, daj mi šansu da dišem, daj mi prostor, daj mi Moju slobodu, kloni se mog života. Ovo je šta danas mladi izgovaraju. Prijatelju moj, nema razlike između ovoga i onoga šta je onaj mladić izgovarao. One riječi su bile prilagođene onome vremenu, ove su ovome vremenu. Zapameti, da je poslije ikindije taj mladić umro, i poslije ikindije Allah s.w.t ga je kaznio na takav način, da um je glavu pretvorio u magarećiju i koji je izlazio iz mezara i vikao iii-aaa kao magarac. Ovaj hadis su ocjenili stručnjaci hadisa, i ni jedan stručnjak ga nije odbacio i ispitivao.