GLEDATI U MJESTO SEDŽDE

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi ve sellem, klanjao pognute glave naprijed i sa spuštenim pogledom (gledajući u zemlju) . (Prenosi Hakim, 1/479, i kaže da je Sahih op uslovima Buharije i Muslima, a i Šejh Albani se složio sa njim u poglavlju Sifatu-s-Salat, str. 89.)

 

Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ulazio u Ka’bu, , njegove oči bile su fiksirane u mjesto sedžde sve dok je nije napustio. (Prenosi Hakim u Mustedreku, 1/479. I kaže da je Sahih po uslovima Buahrije i Muslima, a i Zehebi se složio sa njim, Šejh Albani je istog mišljenja kao i oni, uIrva’u-l-Galil, 2/73.)

 

Kada klanjač sjedi na tešehhudu, treba da gleda u  uperen kažiprst dok ga pomjera, jer se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „uperio svoj kažiprst prema Kibli i usmjerio pogled ka njemu“. (Prenosi Ibn Huzejme, 1/355, br. 719.)

 

U drugoj predaji se kaže, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „uperio kažiprst i nije dozvolio da pogle luta preko njega“. (Prenosi Ahmed, 4/3, i Ebu Davud, br. 990.)

 

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. 33.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s