MES’ELA O ŠEJTANSKIM VESVESAMA U NAMAZU

Ovo je šejtanska obmana, koju “Hinzib” sprovodi na pojedinim klanjačima: On pokušava da ih ometa dok klanjaju, nagovarajući ih da misle na druge vrste ibadeta, a ne na namaz koji obavljaju, kao na primjer: Da’va, islamsko obrazovaje, znanje. Klanjači počinju da duboko razmišljaju o ovim temama i prestaju da se koncentrišu na ono sto uče. Neke čak zbuni sugerišući im da je Omer, radijallahu anha, kovao planove za vojsku u toku molitve.

 

Šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje nam razjašnjava ovaj slučaj i kaže: “Prenosi se, da je Omer Ibn Hattab, radijallahu anha, rekao: ‘Kujem planove za moju vojsku dok sam u namazu’, – to je zbog toga, sto je Omer, radijallahu anha, bio u džihadu, vođa pravovjernih i vojskovođa. Klanjao je namaz u strahu’ (Salatu El-Hauf), jer je istovremeno pazio na neprijatelja, bez obzira da li je borba bila u toku ili ne. Dužnost mu je bila da klanja i da vodi džihad, pa je to morao izvršavati na najbolji mogući način”.

 

Uzvišeni Allah Kaže: “O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli ono sto želite.” (El-Enfal, 45.) Jasno je da čovjek ne može imati isti duševni mir za vrijeme džihada i u bezbjednosti; ako se desi, da čovjekov namaz ima mali nedostatak zbog džihada, to ne znači da je njegov iman faličan. Zbog toga možemo reći, dasu norme za namaz labavije – u vremenu rata i opasnosti, u poređenju sa normama – za vrijeme mira. Uzvišeni Allah nam govori o molitvi u ratnim uslovima: “A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.” (En-Nisa’, 103.) Jasno je navedeno da se namaz u bezbjednosti ne obavlja na isti način kao u ratnim uslovima.

 

Pored toga, ako je čovjekov iman jak, imaće dovoljno prisutnost duha, čak i ako razmišlja o drugim stvarima u toku namaza.

 

Uzvišeni Allah učinio je da se istina učvrsti u Omerovom srcu i on je bio nadahnuti govornik, tako da nije čudno da osoba ovakvog karaktera kuje planove za vojsku dok klanja. On je to mogao učiniti, dok drugi ne bi mogli. Bez sumnje – da nije imao obaveze oko džihada, prisutnost mozga i srca bi mu bila veća u namazu. Čak i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mirnim vremenima imao je perfektniji namaz od onog u ratnim opasnostima, što se ogledalo u njegovom spoljašnjem izgledu. Ako je Uzvišeni Allah spustio olakšice u fizičkim pokretima za vrijeme namaza u ratnoj situaciji, kako je tek u pogledu unutrašnjeg aspekta?

 

U zaključku možemo konstatovati da ako osoba, zbog nedostatka vremena, misli na nešto sto je obavezno (dok klanja) nije isto kao kad osoba koja nije u škripcu sa vremenom misli na nešto sto nije obaveza.

 

Moguće je da je Omer, radijallahu anha, bio veoma zauzet i to je bilo jedino vrijeme koje je on imao na raspolaganju da misli na ratne planove, imajući u vidu da je bio vođa Ummeta, sa puno obaveza i odgovornosti. Svako se može naći u sličnoj situaciji u kojoj se Omer, radijallahu anha, nalazio. Ljudi uvjek misle (u toku namaza) na stvari na koje ne misle u toku dana, i to može biti od šejtana. Jednom od ispravnih prethodnika neki čovjek rekao je da je zakopao novac, ali se ne može sjetiti na kom mjestu. On mu je odgovorio: “Idi i klanjaj”. Čovjek ga posluša, ode da obavi namaz i sjeti se gdje je zakopao novac. Pa mu je rečeno: “Kako si znao ?” Odgovorio je: “Znam da ga šejtan neće ostaviti na miru dok klanja, a da ga ne podsjeti na nešto sto mu je važno; ovom čovjeku je najvažnije da se sjeti gdje je zakopao svoj novac”. Iskren rob će se truditi da ostvari perfektnu prisutnost misli u namazu, na isti način kao što se trudi da potpuno uradi i sve ostalo što mu je naređeno. I nema moći, niti snage, bez Allaha, Uzvišenog, Svemogućeg”.  [Medžmu’a-l-Fetava, 22/610]

 

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. br. 49.-51.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s