POMJERANJE KAŽIPRSTA U NAMAZU

Ovaj pokret je zanemarena od strane velikog broja klanjača; vjerovatno iz neznanja o njegovoj vrijednosti i efektu koji ima na skrušenost. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je : “Pokretanje kažiprsta teže je šejtanu od udarca željezom” (Bilježi Ahmed, 2/119, njegov isnad je hasen-dobar, pomenut u Sifatu-s-Salat, str. 159.)  Pomijeranje i uperivanje kažiprsta za vrijeme tešehhuda (sjedenja u namazu) bolnije je šejtanu od udarca željezom, jer to podsjeća roba na Allahovu Jednoću i iskreno obožavanje samo Njega, što je najmrže šejtanu; utječemo se Allahu od njega. (Fethu-r-Rabbani, od El Sa’di, 4/15.)

 

Zbog velike koristi praktikovanja ovog Sunneta, Ashabi, radijallahu anha, su podsticali jedan drugog na to i nastojali da ne zaborave, nasuprot današnjim klanjačima koji olahko shvataju ovaj čin.

 

Prenosi se da su: “Ashabi. radijallahu anha, imali običaj da jedan drugom naređuju upiranje prsta za vrijeme dove.” (Prenosi Ibn Ebi Šejhe, njegov isnad je hasen-dobar, pomenuto je u Sifatu-s-Salat, str. 141. Pogledati u El-Musennefu, br. 9732, deseti tom, str. 381, Daru-s-Selefijje, India.)

 

Sunnet je da kažiprst bude uperen, podignut i pomijeran u pravcu Kible, za sve vrijeme na tešehhudu.

 

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. br. 36.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s