ZABRANA OSAMLJIVANJA SA ŽENOM STRANKINJOM

Prenosi Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Neka se čovjek ne osamljuje sa ženom strankinjom, osim u prisustvu njenog mahrema. Neka žena ne putuje osim sa mahremom. Čuvši to, neki čovjek upita; “Allahov Poslaniče! Moja žena je otišla sama na hadždž`, a ja sam, kao što vidiš, u borbi na Allahovom putu.” Idi i obavi hadždž sa svojom ženom” – naredi mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Hadis su zabilježili Buharija i Muslim)

Ko je mahrem? Mahrem je muška osoba s kojom postoji trajna zapreka sklapanja braka, poput sina i njegovih muških potomaka, oca, djeda, brata i njegovih muških potomaka, amidže, dajidže. Dozvoljeno je ženi da putuje s tim osobama, da se osami s njima, da otkrije dio tijela koji je za druge, izuzev muža, avret.

Kod nas, nažalost, ovo naređenje Poslanika, sallallahu alejhi  ve sellem, se ne primjenjuje. Tako vidimo, ne samo da se muškarac osamljuje sa ženom strankinjom, nego da njih dvoje javno čine blud. Molim Allaha, dželle ša’nuhu da popravi naše stanje. Amin