DA LI IZMEĐU MELEKA I ČOVJEKA POSTOJI SLIČNOST U OBLIKU I IZGLEDU?

Muslim prenosi u svome Sahihu i Tirmizi u svome Sunenu od Džabira, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pokazani su mi vjerovjesnici.  Musa je bio vitak čovjek, kao da je od ljudi iz Šenue. Vidio sam lsaa, sina Merjemina i on je najsličniji Urvetu ibn Mes’udu. Vidio sam Ibrahima, alejhisselam, i on je najsličniji vašem drugu  (tj.  Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem). Vidio sam Džibrila, alejhisselam, a on je najsličniji Dihji,” a u drugom rivajetu: “Dihji ibn Halifi.” (Muslimov Sahih: 1/153, br. 167.)

 

Da li ova sličnost postoji između Džibrilovog istinskog lika i lika Dihje EI-Kelbija ili je to sličnost sa likom u kojem bi Džibril dolazio kada bi uzimao lik čovjeka? Ispravnije je drugo mišljenje, jer Džibril bi veoma često uzimao lik Dihje.

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s