DA LI MOŽEMO VIDJETI MELEKE?

Pošto su  meleki svjetlosna bića čovjeku nije omogućeno da ih vidi. Allah nam nije dao vid koji je sposoban vidjeti ih.

Niko od ovog ummeta nije vidio meleka u njegovom pravom obliku, osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je vidio Džibrila dva puta u njegovom liku u kojem ga je Allah, dželle ša’nuhu, stvorio. Predanja ukazuju na to da ljudi mogu vidjeti meleke kada se preobraze u ljudski lik.

____________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s