KADA SU MELEKI STVORENI?

Ne znamo kada su meleki stvoreni. Allah, dželle ša’nuhu, nas nije obavijestio o tome. Ali znamo da je njihovo  stvaranje prethodilo stvaranju Adema, oca čovječanstva. Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, nas je obavijestio da je kazao  melekima da  će na  Zemlji postaviti halifu: “A kada Gospodar  tvoj  reče melekima:  “Ja ću na Zemlji halifu postaviti!” (El-Bekare, 30)

Halifom se aludira na Adema, alejhisselam.  Zatim im je, nakon što ga je stvorio, naredio da mu učine sedždu: ” … i kad mu dam lik i u nj  udahnem dušu, vi mu se poklonite!” (El-Hidžr, 29)

___________________________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s