KRILA MELEKA

Meleki posjeduju krila kao što nas je Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, obavijestio. Neki od njih posjeduju dva, neki tri, neki četiri, a neki od njih imaju više krila: “Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.” (Fatir, 1. ajet)

Značenje ovoga ajeta je da je Allah,  dželle ša’nuhu, melekima dao krila. Neki od njih imaju dva, neki tri, neki četiri, a neki više krila.

Prenosi Buhari u svome Sahihu od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anha , da je rekao: “Muhammed,  sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila.” (Muslimov Sahih: 1/159, br. 177.)

_______________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 16.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s