LJEPOTA MELEKA

Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, je stvorio meleke u lijepom i plemenitom liku. O Džibrilu nam govori: “Uči ga jedan  ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome.” (En-Nedžm, 5-6.)

 

Kod ljudi je uobičajeno opisivanje meleka svojstvom ljepote, kao štoje uobičajeno opisivanje šejtana svojstvom ružnoće. Zbog toga vidite ljude kako upoređuju lijepog čovjeka sa melekom. Pogledaj šta su rekle žene o Jusufu iskrenom kada su ga vidjele: “A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepot i njegovoj i po rukama svojim se porezaše; “Bože, Bože! ” – uskliknuše- “ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti! ” (Jusuf, 31. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 17.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s