MELEKIMA NIJE DOSADNO I NE UMARAJU SE

Meleki čine ibadet Allahu, pokorni su Mu i izvršavaju Njegove naredbe bez dosade i umora. Ne dešava se sa njima ono što se dešava ljudima kada je umor i dosada u pitanju. Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, opisujući meleke, kaže: “Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija, 20. ajet)

 

A u drugom ajetu kaže: “A ako oni neće da te poslušaju, – pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 23-24.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s