ZNANJE MELEKA

Meleki posjeduju obilno znanje kojem ih je podučio Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, ali njima nije data moć spoznaje stvari: “I pouči On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: “Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!” “Hvaljen neka Si” – rekoše oni – “mi znamo samo ono čemu Si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri.” (El-Bekare, 31-32.)

 

Čovjek se odlikuje sposobnošću spoznaje stvari, otkrivanjem zakona kosmosa, a meleki to znaju direktnim nadahnućem od Uzvišenog Allaha,dželle ša’nuhu. Ali, ono čemu ih je Allah podučio je veće od onoga što čovjek poznaje. Od nauke koju im jeA llah dao je i znanje pisanja: “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (El-Infitar, 10-12.)

_______________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 42-43.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s