BEZGRJEŠNOST MELEKA

Sujuti prenosi od Kadi ljjada da je rekao: “Među muslimanima postoji konsenzus da su meleki vrijedni vjernici. Imami muslimana su složni da se propis bezgrješnosti koji se odnosi na vjerovjesnike odnosi i na meleke izaslanike. Njihov odnos i obaveze prema vjerovjesnicima koje se tiču dostavljanja Objave, identične su obavezama vjerovjesnika prema njihovim narodima. Ulema se razišla u pitanju onih meleka koji nisu poslanici.

 

Jedna grupa smatra da su svi oni zaštićeni od grijeha i to dokazuju riječima Uzvišenog Allaha: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.”  (Et-Tahrim, 6.)

 

l riječima: “Svakome od nas mjesto je određeno, mi smo u redove poredani, i samo Njega slavimo i veličamo.” (Es-Saffat, 164-166.)

 

A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu budu pokorni, i ne zamaraju se.” (El-Enbija, 19.)

 

l u riječima: “Časni, čestiti.” (Abese, 16.)

 

l u riječima: “Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti.” (El-Vakia, 79.)

I drugi ajeti.

 

Jedna grupa smatra da se ovi ajeti odnose na meleke izaslanike i na bliske meleke i to dokazuju pričom o Harutu i Marutu i lblisu. Ispravno mišljenje je da su oni svi zaštićeni od grijeha i svega onoga što ih spušta sa njihovog plemenitog položaja. Kaže se: Odgovor na priču o Harutu i Marutu je to što o ovome od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije preneseno ništa, ni slabo ni vjerodostojno, a odgovor na priču o lblisu je da većina negira da je on jedan od meleka, već je on otac džinna, kao što je Adem otac ljudi. (EI-Habaik fi ahbaril-melaik, Sujuti, str., 252.)

 

Suprotstavlja se u ovom stavu onome što se prenosi od Sujutije pa kaže: “Meleki su sačuvani od grijeha. Postoji više vrsta dokaza za ovo:

Prvi: Riječ Uzvišenog Allaha koji ih opisuje: “…i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6.)

I Njegove riječi: “l postupaju onako kako On naredi.” (El-Enbija, 27.)

Ova dva ajeta tretiraju izvršenje naredbii ostavljanje zabrana, jer je zabrana nečega naredba da se to ostavi i zbog toga što je ovo citirano u obliku hvaljenja.

Drugo: Riječi Uzvišenog Allaha: “Hvale Ga noću i danju i ne malaksavaju.” (El-Enbija, 20.)

Ovo označava potpuni najveći stepen bavljenja ibadetom.

Meleki su Allahovi izaslanici. Uzvišeni Allah kaže: “Koji meleke čini izaslanicima.” (Fatir, 1.)

Poslanici su bezgrješni, jer je Allah, uzdižući ih, rekao: “Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo Svoje.” (El-En’am, 124.)

____________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 48-52.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s