ITIKAF

Itikaf je boravak u džamiji, s nijetom približavanja Uzvišenom Allahu. Svi su islamski učenjaci složni (idžma) o pitanju propisanosti itikafa.

 

Postoje dvije vrste itikafa:

1. zavjetni itikaf, i on je obavezan. Na taj se itikaf čovjek obavezao, i obavlja se u vrijeme koje je određeno zavjetom, na koje se obavezao zavjetnik;

2. dobrovoljni itikaf (sunnet). Može se obaviti u bilo koje doba, ali mustehabb ga je obavljati u zadnjih deset dana ramazana.

 

Uslovi itikafa su: nijet, boravak u džamiji, nikako izvan nje. Itikaf mora biti u džamiji ukojoj se obavljaju svi vaktovi. Ako žena želi obaviti itikaf, i ona mora biti u džamiji. (Ovo je mišljenje većine učenjaka, a temelji se na itikafu Poslanikovih žena u njegovoj džamiji (Zabilježio Muslim).)

 

Mustehab je onome ko boravi u itikafu činiti što više dobrovoljnih ibadeta: namaz, učenje Kur’ana, zikr itd. U to ulazi i učenje i čitanje tefsirskih i hadiskih dijela i tome slično.

Preporučeno je da se ogradi jedno mjesto u džamiji po ugledu na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. (Zabilježio Muslim.)

 

Mekruh je za vrijeme itikafa baviti se beskorisnim riječima i djelima, ali je isto tako mekruh uzdržavati se od govora općenito, misleći da to predstavlja čin pobožnosti. Dozvoljenoje da mu’tekif (osoba u itikafu) izađe iz itikafa da bi ispratio porodicu, uredio kosu, obrijao glavu, podrezao nokte, okupao se, obukao najljepšu odjeću i namirisao se.

 

Mu’tekif može izaći iz džamije samo radi prijeke potrebe i nužde kao što je džuma, ako se ne klanja u toj džamiji gdje se on nalazi, radi obavljanja nužde, itd. Što se tiče jela i pića,dozvoljeno je objedovati u džamiji.

_______________________________

IZVOR: Islamsko znanje, grupa autora, str. br. 218.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s