IZLAZAK ŽIVOTINJE (IZ ZEMLJE)

O ovom predznaku govori Allah, dželle ša’nuhu, u Kur’anu kada kaže:

I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.” (En-Neml, 82)

 

Izlazak životinje iz zemlje se spominje i u mnogim hadisima; neki od njih su sahih (neke smo već spomenuli), ali u sahih-hadisima se ne prenosi opis te životinje koju će Allah, dželle ša’nuhu, izvesti iz zemlje kao predznak nastupa Kijametskog dana. Sve što se u pojedinim knjigama navodi od njenih opisa je preneseno u hadisima koji nisu dostigli stepen vjerodostojnosti. Vjernik, međutim, i ne žudi da sazna opise te životinje, jer mu je dosta da ostane kod kur’anskog i hadiskog teksta u kojima se izlazak životinje navodi kao jedan od predznaka Sudnjeg dana, kada će se završiti period u kome će pokajanje biti primano i kada će se ljudima suditi po onome što su do tada učinili. Tada će Allah, dželle ša’nuhu, iz zemlje izvesti životinju koja će im govoriti i označavati vjernike i nevjernike. A ako ljudi nisu navikli na govor životinja, pa Allah, dželle ša’nuhu, Tvorac Svemogući, je taj koji će joj to omogućiti. Ljudi će je razumjeti, i znat će da je ona jedno od Allahovih, dželle ša’nuhu, čuda kojim se nagovještava bliskost nastupanja Kijametskog dana, nakon što prije toga nisu vjerovali u Allahove znakove niti u Sudnji dan. (Fi Zilalil Kuranil Kerim, 6:308.)

 

_______________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 78-79.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s