MELEKI I ADEM

Kada je Allah htio stvoriti čovjeka, obavijestio je meleke o Svojoj namjeri. Oni su ga pitali za mudrost toga, jer su znali da će ljudi proizvoditi nered, prolijevati krv, činiti grijehe, nevjerstvo, pa ih je Uzvišeni Allah obavijestio da oni ne znaju mudrost stvaranja Adema: “l kada Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću na Zemlji halifu postaviti!”, oni upitaše: “Zar ćeš na Zemlji postaviti onoga koji će na njoj nered širiti i krv prolijevati?! A mi Tebe veličamo hvalom i kako Tebi dolikuje štujemo!” On reče: “Ja znam ono što vi ne znate.” (El-Bekare, 30.)

 

Uzvišeni Allah je naredio melekima da učine sedždu Ademu kada je završio njegovo stvaranje i u njega udahnuo dušu: “I kad je melekima Gospodar tvoj rekao: “Stvoriću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!” (Sad, 71-72.)

 

Meleki su se odazvali Allahovoj naredbi, ali je lblis odbio: “Meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili, a lblis ne; on se uzoholio i postao nevjernik.” (Sad, 73-74.)

 

Od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, se prenosi da je rekao:”Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: “Allah je stvorio Adema prema njegovom (Tj. prema Ademovome liku koji je Allah zacrtao prije njegova stvaranja.) liku. Njegova visina je iznosila šezdeset podlaktica. Nakon što ga je stvorio rekao mu je: “Idi i nazovi selam onima, grupi meleka koja je sjedila, poslušaj kako će te pozdraviti, jer će to biti tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka.” On je rekao: “Es-selamu alejkum”, a oni su mu odgovorili: “Es-Selamu alejke we rahmetullahi” (dodali su mu we rahmetullahi). (Buhari, 3/11, br. 6227, Muslim, 2184/4, br. 2841.)

_______________________________

IZVOR: Svjet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 64-66.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s