MELEKI SU ZAŠTITA MEKKE I MEDINE OD DEDŽALA

Dedžal će, kada se pojavi, ući u svaki grado sim u Mekku i Medinu zbog toga što će meleki čuvati ova dva grada. Muslim prenosi u svome Sahihu hadisu Fatime bintu Kajs iz priče Temima Ed-Darija da je Dedžal rekao: “Ja sam Mesih Dedžal. Uskoro će mi se dozvoliti izlazak. Izaćiću, hodat ću Zemljom, neće ostati nijedno mjesto, a da u njega ne uđem, sve u četrdeset noći. Neću ući u Mekku i Tajjibu. Ova dva grada su mi zabranjena. Kada god pokušam da uđem u jednu od njih, dočekat će me melek sa oštrom sabljom u ruci, odbijajući me. Na svakom njihovom prilazu stoje meleki koji ih čuvaju.”   Ona kaže: “Poslanik, sallallahu alejh ive sellem, je udario svojim štapom o mimberu i rekao: “Ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba.”  Misleći na Medinu.

 

Buhari prenosi od Ebu Bekreta, radijallahu anha,a on od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “U Medinu neće ući Dedžalova prijetnja. Ona će toga dana imati sedam kapija i na svakoj od njih će biti po dva meleka.” (Buhari: 90/13, br. 7125.)

 

Buhari u svome Sahihu prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na brdskim stazama Medine su meleki i u nju neće ući kuga i Dedžal.” (Buhari: 101/13, br. 7123.)

_____________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 130-131.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s