MELEKI UZIMAJU DUŠE LJUDI KADA IM DOĐE SMRTNI ČAS

Allah je jednu grupu meleka odredio da uzima duše ljudima u trenutku njihove smrti koju im je Uzvišeni Allah odredio. Uzvišeni Allah,subhanehu ve te’ala, kaže: “Reci: “Melek smrti koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.” (Es-Sedžde, 11.)

 

Više je meleka koji uzimaju duše: “On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu. Oni će, poslije, biti vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti.” (El-En’am, 61-62.)

 

Meleki nevjernicima i zločincima uzimaju duše grubo bez ikakve samilosti i obazrivosti: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: “Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni.” (El-En’am, 93.)

 

Kaže Uzvišeni: “A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: “Iskusite patnju u ognju. “ (El-Enfal, 50.)

 

Kaže, također: “A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!” (Muhammed, 27.)

 

Kada su vjernici u pitanju, meleki njima blago uzimaju duše.

 

Kada dođe smrt i spusti se robu vjerniku, meleki mu silaze, obveseljavaju ga i učvršćuju: “Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki’ “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete.” (Fusilet, 30-31.)

 

Oni, također, obraduju nevjernike vatrom i srdžbom Uzvišenog i Veličanstvenog Allaha, subhanehu ve te’ala, i govore im: “Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni.” (El-En’am, 93.)

____________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 96-99.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s