NAPAŠTANJE PROPUŠTENIH DANA POSTA ZA MEJJITA

PITANJE: Moja majka je bila bolesna i zbog toga je propustila postiti određeni broj dana u ramazanu, nakon toga je umrla – šta smo obavezni učiniti?

 

ODGOVOR: Ako musliman ostavi post iz razloga što je bolestan, zatim u toj bolesti preseli, nije niko obavezan da napašta za njega niti da izdvaja iskup za njega, zato što je on imao validan razlog u odgađanju napaštanja ramazana. Ako bi se desilo da je ozdravio od bolesti zbog koje je ostavi post, i zatim se nemarno odnosio prema napaštanju, propisano je njegovoj rodbini da naposte za njega propuštene dane. Na osnovu riječi Allahovog Poslanika: ”Ko umre a ostao je dužan napostiti, za njega će postiti njegov staratelj.” Ako neće da poste za njega, onda će od njegove imovine – zaostavštine nahraniti za svaki dan po jednog siromaha. Svakom siromahu po pola sa’a (dva pregršta ili kila i po otprilike) hrane koja se koristi u tom podneblju. Nema smetnje da se cijeli iskup preda jednom siromahu.

________________________________________

IZVOR: Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 368

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s