POČETAK NASTUPANJA SUDNJEG DANA

Dužni smo vjerovati da će se poslije predznaka Sudnjeg dana desiti i sve ono o čemu nas Allah, dželle ša’nuhu, obavještava u Kuranu, a pogotovo u surama Et-Tekvir i El-Infitar, o zbivanjima u zadnjem danu ovog svijeta i početku budućeg. Zbir kuranskih ajeta o ovoj temi upućuje nas na to da će budući svijet početi s ogromnim promjenama u svemiru, da će se nebo rascijepiti, zvijezde popadati, planete se posudarati, zemlja se iskomadati i postati potpuno ravna i gola, brda postati kao raščešljana vuna, da će se sve poremetiti i sve što su ljudi poznavali na ovom svijetu biti će uništeno. Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “Na dan kad Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnog.” (Ibrahim, 48)

 

Ovo će se desiti nakon prvog puhanja u rog, koje će učiniti Israfil po naređenju svoga Gospodara, pa će pomrijeti sve što je na nebesima i Zemlji, izuzev onoga koga Allah, dželle ša’nuhu, poštedi.(Pogledaj Fethul Bari, 11:313.)

Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao, poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.” (Ez-Zumer, 68)

 

A kada se jednom u rog puhne, pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti.” (El-Hakka, 13-16)

 

Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Allah će uzeti Zemlju, a nebesa će smotati Svojom desnicom, zatim će reći: Ja sam vladar, gdje su vladari Zemlje?” (Sahihul Buhari mea Fethul bari, 11:313.)

________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 84 i 85.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s