POJAVA DEDŽALA

Dedžal u arapskom jeziku znači lažov koji ima veliku sposobnost obmane. Zato se lažov naziva dedžalom, jer on istinu pokriva svojom laži.

 

Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je pojava osobe koju je Allahov Poslanik, alejhi selam, nazvao Dedžal (lažljivac), zbog njegove prevelike laži i obmane. On će sebe smatrati bogom i pokušavat će odvratiti ljude od njihove vjere svojim čudesnim i nadnaravnim moćima,koje će Allahovom, dželle ša’nuhu, voljom biti u mogućnosti činiti. On će tako zavesti jedan dio ljudi, a zatim će Allah, dželle ša’nuhu., dozvoliti da njegovo iskušenje privede kraju, pa će sići Isa, alejhi selam, i ubiti ga. U Newewijevom komentaru Sahih Muslima, stoji: Hadisi koje navodi Muslim i drugi o Dedžalu dokaz su sljedbenicima Istine za istinitost njegovog dolaska. On je određena osoba, kojom će Allah, dželle ša’nuhu, iskušati svoje robove. Allah, dželle ša’nuhu, će mu omogućiti stvari koje niko sem Allaha nije u stanju učiniti, kao što je: oživljavanje mrtvih koje on ubije, zelena bašča koja će ga stalno pratiti, Džennet i vatra, dvije rijeke, blago ovo dunjalučkih riznica, naredba nebesima da spuste kišu, pa to uistinu učine, zemlji da proklija i ona to uradi, sve će se to ostvarivati Allahovom, dželle ša’nuhu, voljom i moći, a zatim će mu to Allah, dželle ša’nuhu, onemogućiti,pa neće biti u stanju ubiti nijednog čovjeka niti uraditi bilo šta od onoga što je činio. Zatim će ga ubiti Isa, alejhi selam, a Allah, dželle ša’nuhu, će učvrstiti vjernike u njihovom imanu. Ovo je stav pripadnika ehli-sunneta, svih muhaddisa, fakiha i apologetičara, za razliku od Haridžija, Džehmijja i pojedinih Mutezila koji to negiraju. I za razliku od drugih koji ga smtraju istinitim, ali da se neće ostvariti ništa od nadnaravnih djela koja se spominju, nego da će to biti samo obmana i mašta. I tvrde da, ukoliko bi se to ostvarilo, onda mudžize poslanika na bi bile mjerodavne. Međutim, to je totalna greška kod obje grupe, jer on neće tvrditi da je poslanik, pa da mu ta nadnaravna djela budu potvrda, nego će on tvrditi da je bog, što on sam automatski negira svojom pojavom, nakon što nije bio u mogućnosti, svojim nepotpunim likom i nemoći, otkloniti ćoravost koja će se na njemu jasno vidjeti, kao i riječi (kafir), koje će stajati napisane između njegovih očiju. Zbog svega ovoga, on neće biti u stanju ljude zavesti, izuzev totalne neznalice i bijednika, koji će to učiniti da bi zadovoljili svoju potrebu za hranom i drugim, ili samo prividno, bojeći se od njegove kazne, jer će njegovo iskušenje biti izuzetno teško, zbunjivat će razum i oduzimati pamet. Sve to uz njegovo veoma brzo kretanje, tako da slabići neće moći sagledati njegovo pravo stanje i njegove manjkavosti, i tako će mu povjerovati. Zbog toga su svi poslanici upozorili na njegovo iskušenje i ukazali na njegove nedostatke i dokaze lažnosti njegovih tvrdnji. A što se tiče onih koji su od Allaha, dželle ša’nuhu, podržani, oni se neće zavarati njime niti njegovim radnjama, jer će prepoznati znakove njegove neistinitosti koje smo već spomenuli, uz prethodno njihovo znanje o njegovoj pojavi. (Vidi: Šerhun Newewi ala Sahih Muslim, 18:58-59.)

 

O Dedžalu govori jedan broj sahih-hadisa. Evo nekih:

 

Od Abdullaha bin Umera, radijallahu anha, prenosi se da je rekao: Allahov Poslanik, alejhi selam, ustao je između ljudi i Allahu, dželle ša’nuhu, zahvalio se na Njemu dostojan način, a zatim je spomenuo Dedžala i rekao: Ja vas upozoravam na njega. Nema ni jednog poslanika, a da svoj narod nije upozoravao na njega. Ali, ja ću vam o njemu reći nešto što nijedan poslanik prije mene nije rekao svom narodu: on je ćorav, a Allah nije ćorav. (Vidi: Sahihul Buhari mea fethul Bari, 13.80, Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:59.)

 

Huzejfe bin Jeman, radijallahu anha, prenosi da je Allahov poslanik, alejhi selam, rekao: Ja više znam o onome što će Dedžal sa sobom imati od samog njega: imat će dvije rijeke koje će teći; jedna od njih će na pogled očiju izgledati bijela voda, a druga vatra usplamtjela, pa ako nekoga od vas stigne, neka odabere rijeku koja izgleda kao vatra i neka zatvori oči, a zatim će se sageti i napiti se iz nje i vidjet će da je hladna voda. Jedno Dedžalovo oko će biti potpuno zatvoreno grubom mesnatom izraslinom, a između očiju će mu pisati kafir, što će pročitati svaki vjernik, pismen ili nepismen. (Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:91.)

 

Od Nuwasa bin Semana, radijallahu anha, prenosi se da je rekao: Jedne prilike je Allahov poslanik,alejhi selam, spomenuo Dedžala pa ga je tako potcijenio govoreći o vidljivim znakovima njegove laži, kao što je ćoravost, a zatim ga podigao govoreći o veličini iskušenja kojim će kušati ljude, da smo pomislili da je već stigao do palminjaka na predgrađu Medine. Kada smo, poslije toga,otišli do Allahovog Poslanika, alejhi selam, on je to prepoznao na nama, pa nas je upitao: Šta je svama? Mi odgovorismo: O Allahov Poslaniče! Danas si spomenuo Dedžala i tako ga potcijenio, a zatim podigao, da smo pomislili da je već stigao do palminjaka Medine. Reče: Ja se za vas bojim nečeg drugog mimo Dedžala; ako se pojavi dok sam ja među vama, ja ću vas od njega zaštititi, a ako se pojavi, a ja ne budem među vama, neka svako od vas čuva sebe, a ja Allaha, dželle ša’nuhu, molim da od njega sačuva svakog muslimana. On je mladić izuzetno kovrčave kose, slijep na jedno oko, sličan Abdul Uzza bin Katinu. Ko ga od vas doživi, neka mu prouči početak sure El-Kehf. On će se pojaviti između Šama i Iraka i počet će prenositi svoje kušnje desno i lijevo; zato se, o robovi Božiji,  čvrsto držite! Mi tada rekosmo: O Allahov poslaniče, koliko dugo će ostati na zemlji? On odgovori: Četrdesetdana. Dan kao godinu, dan kao mjesec, dan kao sedmicu, a ostali dani će mu biti kao vaši dani! Mi tada rekosmo: Hoće li nam biti dovoljno da klanjamo samo namaze jednog dana u danu koji će biti kao godina? Reče: Ne, nego ćete određivati namaska vremena! Rekosmo: O Allahov poslaniče, alejhi selam, kako će brzo ići po zemlji? Reče: Kao kiša koju nosi vjetar. Doći će do naroda, pa će ih pozvati da mu vjeruju, pa će mu se oni odazvati i povjerovati mu, pa će on narediti nebu, te će spustiti kišu, i zemlji koja će odmah proklijati, pa će im stoka postati krupnija nego ikada, s najvećim vimenima i stomacima (od sitosti). A zatim će doći narodu koji će pozvati da povjeruju u njega, pa će ga odbiti, a on će ih ostaviti, ali će postati bijedni ,bez ičega od svojih imetaka. Proći će pored starih ruševina kojima će reći: Izvadite svoje blago!, pa će za njim krenuti riznice blaga kao rojevi pčela. Zatim će pozvati zdravog i punog mladića i udariti ga sabljom i prepoloviti ga na dva dijela, a zatim će ga pozvati i on će ustati idući prema njemu s osmjehom na licu. On će to tako činiti dok Allah, dželle ša’nuhu, ne pošalje Isaa, alejhi selam, sina Merjemina, koji će sići kod bijelog minareta, istočno od Damaska, u bijeloj odjeći,držeći se rukama za krila meleka; kad spusti glavu, zakapaju mu suze, a kad je podigne, s njegovog lica se spuste dragulji kao biseri. Nijedan nevjernik, koji osjeti miris njegovog daha, neće moći preživjeti, a njegov dah će se prostirati sve dokle se vidi ispred njega. On će tražiti Dedžala dok ga ne nađe na Babullud (u Kudsu u Palestini), gdje će ga ubiti.

(Vidi Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:63 i dalje.)

 

 

Ovi i drugi hadisi su dokaz ehli-sunnetu za obaveznost vjerovanja u dolazak Dedžala na način koji nam je objasnio Poslanik, alejhi selam, i sa svojstvima i osobinama o kojima nas je obavijestio i da će završiti na način na koji nam je objasnio, te da je on jedan od velikih predznaka Kijametskog dana.

 

Ako bi neko rekao: kako će mu Allah, dželle ša’nuhu., dati sva ta nadnaravna djela, kada znamo da su mudžize svojstvene samo poslanicima?, odgovorit ćemo mu riječima čuvenog imama El-Hattabija, koji je o tome rekao: To je samo radi iskušenja ljudi, jer oni u isto vrijeme imaju jasne dokaze, koji nepobitno govore da je on lažov i da nije istina ono što tvrdi, kao što je njegova ćoravost i riječ kafir, koja mu je napisana na čelu, a koju će pročitati svaki vjernik. Njegove tvrdnje su, dakle, opovrgnute samim time pto on nije u stanju sa sebe skinuti znakove manjkavosti i nedostataka, a da je bog, on bi to bio u stanju učiniti. A mudžize poslanika se ni sa čim ne sukobljavaju, tako da se uopće ne mogu porediti s ovim. (Ovo prenosi Ibn-Hadžer u fethul Bari, 13:89)

 

A Ibn-Hadžer veli: I pored toga, Dedžal sam na sebi nosi znakove koji su sasvim dovoljni onome ko je razuman, da shvati da je lažov. Jer, on je sastavljen od dijelova i na njemu se vidi da je stvoren, pored jasnog nedostatka koji se vidi u njegovom ćoravom oku. Pa kada bude tvrdio ljudima da je on njihov gospodar, najmanje što će zaključiti najneupućeniji od pametnih ljudi je, da onaj, koji nije bio u stanju sa sebe skinuti nedostatke, nije u stanju ni druge stvoriti u savršenom liku. Zato je najmanje što bi trebao reći: O ti, koji tvrdiš da si stvorio nebesa i Zemlju, prvo sebe uredi i otkloni svoje nedostatke, a ako tvrdiš da Gospodar ništa ne čini na Sebi, onda izbriši to što ti je napisano među očima! (Vidi prethodni izvor.)

 

__________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Šu’ajb Jasin, str. br. 79-81.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s