ULOGA MELEKA PREMA VJERNICIMA

Buhari i Muslim prenose u svojim Sahihima od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada Allah zavoli nekog od Svojih robova pozove Džibrila riječima: ‘Allah voli toga i toga pa voli ga i ti.’  Tada ga zavoli Džibril. Zatim Džibril pozove stanovnike nebesa: ‘Allah voli toga i toga pa volite ga i vi.’   Zavole ga stanovnici nebesa, zatim mu Allah dadne da bude prihvaćan na Zemlji.” (Buhari: 303/6, br. 3209 i Muslim: 2030/4, br. 2637.)

 

Buhari u svome Sahihu prenosi hadis od Hasana ibn Sabita, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio za njega riječima: “Allahu, pomozi Hasana Ruhu-l-kudusom (Džibrilom)”. (Buhari: 304/6.)

 

U Sahihu-l-Buhari se, također, prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je rekao: “Sulejman, alejhi selam, je rekao: Večeras ću sigurno obići sto žena i svaka od njih će roditi dječaka koji će se boriti na Allahovom putu. Melek mu reče: Reci: Ako Allah htjedne – inšaAllah. Ali on to nije rekao. On je obišao svoje žene, ali nijedna od njih nije rodila, osim jedne koja je rodila pola djeteta. Vjerovjesnik, alejhi selam, kaže: “Da je rekao inšaallah ispunio bi se njegov cilj.” (Buhari: 339/9, br. 5242.)   Melek je savjetovao i upućivao Sulejmana, alejhi selam, na ono što je ispravnije i potpunije.

 

Uzvišeni Allah nas obavještava da meleki donose salevat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika.” (El-Ahzab, 56.)

 

Oni, također, donose salevat na vjernike: “On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo.” (El-Ahzab, 43.)

 

Salevat od Allaha je pohvala roba kod meleka. Buharija priča od Ebu Alije, a kažu i drugi: “Salevat od Allaha, Uzvišenog, je milost – rahmet”.    Može se reći: “Nema kontradiktornosti između ova dva stava”.

 

Kada su u pitanju salevati meleka oni su u značenju dove za ljude i molbe za oprost njihovih grijeha.

_________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 103-105.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s