ULOGA MELEKA U OBLIKOVANJU ČOVJEKA

Veza između meleka i Ademovog potomstva je čvrsta. Oni prisustvuju njegovom stvaranju, obavezni su da ga čuvaju nakon njegovog izlaska na ovaj svijet, dolaze čovjeku sa Objavomo od Allaha, posmatraju njegova djela i postupke i uzimaju mu dušu u trenutku njegove smrti.

 

Muslim u svome Sahihu prenosi hadis od Ebu Zerra, radijallahu anha, u kome stoji da je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, alejhi selam, da kaže: ”Kada sjemenu prođe četrdeset dva dana Allah mu pošalje meleka i on ga uobliči, formira mu sluh i vid, kožu, meso i kosti, zatim kaže: ‘O Gospodaru, muško ili žensko?’ Pa tvoj Gospodar odredi šta hoće, a melek zapiše.” (Muslim, 2037/4, br. 2645.)

 

Od Ibn Mes’uda, radijallahu anha, se prenosi da je rekao: “Govorio nam je Allahov Poslanik, a on je iskreni i rekao nam: “Sakuplja se stvaranje jednog od vas u utrobi njegove majke četrdeset dana, zatim bude zakvačak slično tome, zatim bude gruda mesa, slično tome; zatim mu Allah šalje meleka kome je naređeno četiri riječi i kaže mu se: piši njegovo djelo, nafaku, nesreću ili sreću, a zatim se u njega udahne duša.”

 

U dva sahiha se od Enesa prenosi da je Vjerovjesnik, alejhi selam, rekao: “Allah je matericu povjerio meleku, pa on govori: “O Gospodaru, kap sjemena!”, “O Gospodaru, zakvačak!”, “O Gospodaru, komad mesa! “Pa kada Allah poželi da ga stvori on kaže: “O Gospodaru, muško ili žensko? Sretno ili nesretno? Kolika mu je nafaka i kada mu je edžel?” To se zapiše u utrobi majke.” (Prenose ga Buhari, 477/11, br. 6595, i Muslim, 2038/4, br.2646. Ovo je Buharijina verzija.)

_____________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 68-70.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s