ZBOG ČEGA ALLAH NE ŠALJE MELEKE KAO POSLANIKE?

Uzvišeni Allah ne šalje ljudima meleke kao poslanike, jer je priroda meleka različita od prirode čovjeka i uspostavljanje kontakta između ljudi i meleka nije lahka stvar. Zbog toga je Poslaniku, alejhi selam, bilo teško kada bi mu Džibril dolazio kao melek. Kada je vidio Džibrila u njegovom liku uplašio se, došao svojoj ženi i rekao:”Pokrij me, pokrij me.”

 

Zbog toga što su prirode različite, Allah je stanovnicima Zemlje slao poslanika od njihove vrste. Da su stanovnici Zemlje meleki, slao bi im meleka kao poslanika. Kaže Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala: “Reci: ”Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali.” (El-Isra, 95.)

 

Podrazumijeva se da je Allah određenoj grupi ljudi kao poslanike slao meleke, ali im oni nisu dolazili u liku meleka već su bili u likovima ljudi, oblačeći ono što ljudi oblače: “Oni govore: “Trebalo je da mu se pošalje melek!” A da meleka pošaljemo, s njima b isvršeno bilo, ni cijeli čas vremena im ne bi više dao. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i obukli mu odjeću koju oni nose.” (El-En’am, 8-9.)

 

Uzvišeni Allah nas obavještava da su nevjernici tražili viđenje meleka i dolazak meleka kao poslanika. To je inat, a ne traženje da bi krenuli pravim putem. Kada bi se to dogodilo oni opet ne bi povjerovali.

Kada bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, – oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna.” (El-En’am, 111.)

_____________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 80-81.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s