Od najmanje do najveće stvari u SVEMIRU [HD]

Na samom početku videa imamo činjenicu o dužini Planck-a gdje stoji da prečnik klasičnog elektrona je veći od dužine Planck-a za 3.4 x 10^24, dok prečnik Sunca je veći za samo 6.9 x 10^11 od prečnika zrnca pijeska. Nevjerovatna činjenica koliko je zapravo Planck sićušan.