Od najmanje do najveće stvari u SVEMIRU [HD]

Na samom početku videa imamo činjenicu o dužini Planck-a gdje stoji da prečnik klasičnog elektrona je veći od dužine Planck-a za 3.4 x 10^24, dok prečnik Sunca je veći za samo 6.9 x 10^11 od prečnika zrnca pijeska. Nevjerovatna činjenica koliko je zapravo Planck sićušan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s