NAPAŠTANJE PROPUŠTENIH DANA POSTA ZA MEJJITA

PITANJE: Moja majka je bila bolesna i zbog toga je propustila postiti određeni broj dana u ramazanu, nakon toga je umrla – šta smo obavezni učiniti?

 

ODGOVOR: Ako musliman ostavi post iz razloga što je bolestan, zatim u toj bolesti preseli, nije niko obavezan da napašta za njega niti da izdvaja iskup za njega, zato što je on imao validan razlog u odgađanju napaštanja ramazana. Ako bi se desilo da je ozdravio od bolesti zbog koje je ostavi post, i zatim se nemarno odnosio prema napaštanju, propisano je njegovoj rodbini da naposte za njega propuštene dane. Na osnovu riječi Allahovog Poslanika: ”Ko umre a ostao je dužan napostiti, za njega će postiti njegov staratelj.” Ako neće da poste za njega, onda će od njegove imovine – zaostavštine nahraniti za svaki dan po jednog siromaha. Svakom siromahu po pola sa’a (dva pregršta ili kila i po otprilike) hrane koja se koristi u tom podneblju. Nema smetnje da se cijeli iskup preda jednom siromahu.

________________________________________

IZVOR: Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 368

DA LI JE UVJET ZA ISPRAVNOST NAPAŠTANJA DA SE DANI NAPAŠTAJU JEDAN ZA DRUGIM?

PITANJE: Čovjek ima obavezu da naposti mjesec ramazan, je li dozvoljeno da napošteni dani budu odvojeni, da ne budu jedni za drugima?

 

ODGOVOR: Da, dozvoljeno je da napošteni dani budu odvojeni, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ”Onaj ko bude bolestan ili na putovanju neka naposti isti broj dana koje je omrsio.” Vidimo da Uzvišeni Allah u ovom ajetu ne uvjetuje za validnost napaštanja da napošteni dani budu jedni za drugima.

_____________________________________________

IZVOR: Fetve Stalne komisije: fetva broj 6422, 10 tom, str. 346

DA LI OKUS HRANE KVARI POST?

PITANJE: Neki učenjaci kazali su kako je ženi koja kuha dozvoljeno da proba hranu kako bi znala okus hrane, pod uvjetom da ništa od hrane ne proguta, je li ovo mišljenje ispravno?

 

ODGOVOR: Nema smetnje da osoba proba kakav je okus hrane u danu u kojem posti, ako za tim postoji potreba, i post takve osobe je ispravan, ako ne bi namjerno progutala nešto od hrane.

___________________________________________________

IZVOR: Fetve Stalne komisije: fetva broj 9845, 10 tom, str. 332

DA LI POLJUBAC ILI NASLAĐIVANJE SUPRUGINIM TIJELOM KVARI POST?

PITANJE: Ako čovjek poljubi suprugu u danu u kojem posti ili se naslađuje njenim tijelom, da li to kvari post ili ne?

 

ODGOVOR: Dozvoljeno je postaču da poljubi suprugu, da se naslađuje njenim tijelom – bez spolnog odnosa, zato što je preneseno od Allahovog Poslanika da je kao postač ljubio neku od svojih supruga i da se naslađivao njenim tijelom. Ako bi se čovjek bojao da će počiniti ono što je vjerom zabranjeno, ako zna da se brzo pokreću njegove strasti, to je onda pokuđeno. Ako bi se desilo da čovjek doživi ejakulaciju, obavezan je da nastavi sa postom i da naposti taj dan, a nije obavezan da se iskupljuje posebnim iskupom, po mišljenju većine islamskih učenjaka. Ako bi se desilo da primijeti izlazak mezija, to neće uzrokovati kvarenje posta, po ispravnom mišljenju učenjaka, zato što je osnova da je post validan sve dok ne dođe dokaz koji potvrđuje suprotno, i zato što je veoma teško čuvati se od toga

SPOLNI ODNOS U TOKU POSTA

PITANJE: Čovjek je u mjesecu ševvalu napaštao dan koji nije postio u ramazanu, pa mu se ponudila supruga koja nije bila postač, nije mogao da odoli pa su spolno općili, kakav je propis za ono što su učinili?

 

ODGOVOR: Osoba koja pokvari – prekine obavezni post izvan ramazana, spolnim odnosom, treba da naposti taj dan i nije obavezna da izdvaja poseban iskup, jer se spolni odnos nije desio u mjesecu ramazanu. Također, treba da se pokaješ Uzvišenom Allahu za počinjeni grijeh, a supruga takoĐer, jer je ona bila razlogom činjenja spomenutog grijeha. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 13475, 10 tom, str. 319)

___________________________________________________________________________

PITANJE: Svima je poznato da je propis za osobu koja je spolno općila u danu ramazana, u kojem je postila, iskupljenje koje se ogleda u tome da oslobodi roba, ili da posti uzastopno šezdeset dana, ili da nahrani šezdeset siromaha. Pitanje: a) Ako bi čovjek spolno općio sa suprugom više puta u različitim danima, je li obavezan za svaki dan da posti šezdeset uzastopnih dana ili je dovoljno da posti šezdeset dana za sve što je počinio?

b) Ako nije znao da je iskup za spolni odnos u danu ramazana u kojem je postio ono što sam spomenuo na početku, već je mislio da je obavezan da za svaki pokvareni dan naposti po jedan dan?

c) Je li i supruga obavezna da se iskupljuje kao i muškarac?

d) Je li dozvoljeno da čovjek izdvoji iskup nahranjivanja siromaha u protuvrijednosti – u novcu?

e) Je li dozvoljeno da nahrane i on i supruga istog siromaha?

f) Ako bi se desilo da čovjek ne može naći siromaha kojeg će nahraniti, je li mu dozvoljeno da to uplati u nekoj od humanitarnih organizacija u protuvrijednosti?

 

ODGOVOR:

a) Ako bi se desilo da čovjek spolno opći sa suprugom u toku istog dana ramazana u kojem posti, jednom ili više puta, obavezan je da izdvoji jedan iskup, ako nije izdvojio za prvi spolni odnos, ako se desilo da je spolno općio u različitim danima, obavezan je da izdvoji iskupa onoliko koliko je dana pokvario.

b) Obaveza je da izdvoji spomenuti iskup pa makar i bio od onih koji ne znaju da je obavezno iskupljivanje od spolnog općenja u danu ramazana.

c) Supruga je obavezna da se iskupi istim iskupom ako je to učinila dobrovoljno, ali ako je to učinila pod prisilom, nije obavezna da se iskupljuje.

d) Nije dozvoljeno da se plaća spomenuti iskup u protuvrijednosti u novcu, i ako bi postupio tako, to nije validno.

e) Dozvoljeno je da i muž i supruga daju istom siromahu, da mu on udijeli pola sa’a – dva pregršta, a i ona također, i da on bude jedan od šezdeset siromaha koje su trebali nahraniti.

f) Nije dozvoljeno da se sve daruje jednom siromahu niti da se uplati nekoj od humanitarnih organizacija, jer nije siguran da li će se to podijeliti na šezdeset siromaha, a mu’min bi trebao da se maksimalno potrudi u izdvajanju iskupljenja i drugih obaveznih stvari. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 7264, 10 tom, str. 320)

IFTAR PRIJE ZALASKA SUNCA I SEHUR NAKON POJAVE ZORE

PITANJE: Kakav je propis za osobu koja jede ili pije sumnjajući da li je nastupila zora i sumnjajući je li zašlo sunce?

 

ODGOVOR: Osobi koja jede ili pije sumnjajući da li je nastupila zora post je validan sve dok sigurno ne sazna da je jela ili pila u vremenu nakon nastupanja zore, jer je osnova da noć nije završila. Svakako je propisano vjerniku da sehuri u vremenu koje je daleko od sumnje, iz predostrožnosti u vjeri i u želji da upotpuni svoj post. Osoba koja jede ili pije sumnjajući da li je sunce zašlo, pogriješila je i obavezna je da naposti taj dan, zato što je osnova da dan nije završio. Vjerniku nije dozvoljeno da iftari osim nakon što bude siguran da je sunce zašlo, ili da kod njega preovladava mišljenje da je sunce zašlo.

________________________________________

IZVOR: Fetve šejha Bin Baza: 15 tom, str. 290

IFTAR PRIJE EZANA

PITANJE: U našem mjestu u Kuvajtu, uvjerili smo se da ezan uči pet ili sedam minuta nakon zalaska sunca. Postavlja se pitanje je li dozvoljeno iftariti prije negoli mujezin prouči ezan, nakon što čovjek bude siguran da je sunce zašlo?

 

ODGOVOR: Kada postač bude siguran da je sunce zašlo i da je nastupila noć, dozvoljeno mu je da iftari. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Zatim nastavite postiti do početka noći.” Allahov Poslanik je kazao: ”Kada se pomoli noć od tamo, a dan nestane od tamo, te zađe sunce – nastupilo je vrijeme da se iftari postač.” (Hadis su zabilježili Buharija i Muslim) Na osnovu toga saznajemo da nisu prihvatljivi takvimi koji nisu tačni, kao što nije uvjet validnosti iftara da čovjek čuje ezan, nakon što bude siguran da je zašlo sunce. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 9248, 10 tom, str. 287)

_________________________________________________________________________________________

PITANJE: Čovjek spominje da je iftario u ramazanu na osnovu riječi svoje kćerke, koja je tvrdila da je ezan učio. Kada je izašao iz kuće i pošao prema mesdžidu, čuo je ezan, pa pita da li je obavezan da naposti taj dan?

 

ODGOVOR: Ako znaš da si iftario nakon zalaska sunca, onda nema potrebe da napaštaš taj dan. A ako si siguran da si iftario prije zalaska sunca, ili kod tebe preovladava mišljenje da si iftario prije zalaska sunca ili čak sumnjaš da li je sunce bilo zašlo, treba da napostite i ti i oni iz tvoje porodice koji su iftarili sa tobom. U osnovi se zna da je dan i ne možemo ostaviti tu osnovu sve dok ne budemo imali šerijatski validan dokaz –ubjeđenje da je sunce zašlo. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 297, 10 tom, str. 288)

DA LI PROGUTANA KAP VODE KVARI POST?

PITANJE: Kakav je propis za osobu koja proguta kap vode ili dvije u toku uzimanja abdesta u danu u kojem je postila, ako se to desilo nenamjerno ili u toku kupanja ili rashlađivanja vodom u toplim danima? Je li obavezna zbog toga da naposti taj dan ili je obavezna da udijeli sadaku siromasima kako bi se iskupila za učinjenu stvar? Naglašavam da je progutala vodu nenamjerno.

 

ODGOVOR: Osoba koja se bude kupala, ispirala usta ili nos, pa joj voda uđe u grlo i proguta je nenamjerno, to neće pokvariti njen post, na osnovu hadisa Allahovog Poslanika: ”Mom ummetu je oprošteno ono što pogriješe, učine u zaboravu i ono na što budu prisiljeni.”

__________________________________________________

IZVOR: Fetve Stalne komisije: fetva broj 5733, 10 tom, str. 275

DA LI GUTANJE PLJUVAČKE UTIČE NA VALIDNOST POSTA?

PITANJE: Da li gutanje pljuvačke kvari post ili ne? Meni se zna desiti da mi se pojavi mnogo pljuvačke dok sam u džamiji, dok učim Kur’an.

 

ODGOVOR: Gutanje pljuvačke od strane postača ne kvari post pa makar to bilo često, u džamiji ili na drugom mjestu. Ali ako se radi o sluzi – slinama, nju neće gutati, već će je ispljunuti, u maramicu ako se nalazi u džamiji.

___________________________________________

IZVOR: Fetve Stalne komisije: fetva broj 9584, 10 tom, str. 270

DA LI GLEDANJE U ŽENE KVARI POST ILI NE?

PITANJE: Ako bi postač namjerno gledao u žene koje su njemu strankinje –dozvoljeno mu je da ih ženi – da li to kvari njegov post ili je samo pokuđeni postupak preko kojeg će Uzvišeni Allah preći i primiti njegov post?

 

ODGOVOR: Postaču nije dozvoljeno da gleda u žene, a ako je to popraćeno strašću, onda je to još teži grijeh. Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja.” Također, zato što je nekontroliranje pogleda jedan od uzroka nemorala. Zato je obaveza da čovjek obara svoj pogled i da se maksimalno čuva od svega što vodi smutnji. Njegov post neće biti pokvaren sve dok ne doživi ejakulaciju, a ako doživi ejakulaciju, njegov post je pokvaren i obavezan je napostiti taj dan ako se radi o obaveznom postu.

______________________________________

IZVOR: Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 268