BRZINA MELEKA

Najveća brzina koju čovjek poznaje je brzina svjetlosti, ova brzina iznosi 186 hiljada milja u jednoj sekundi. Kada je u pitanju brzina meleka ona je veća od toga. To je brzina koja se ne može mjeriti ljudskim mjerilima. Onaj koji je pitao bi dolazio kod  Allahova Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem, pa skoro da ne bi završio pitanje, a Džibril bi već dolazio sa odgovorom od Gospodara, dželle ša’nuhu. Danas, kada bi postojala  letjelica koja ide brzinom svjetlosti, bile bi joj  potrebne milijarde svjetlosnih godina da dopre do zvijezde koja se nalazi na horizontu ovog prostranog Kosmosa.

__________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman Ek-Eškar, str. br. 42.