MELEKI SU ČASNI I ČESTITI ROBOVI

Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, je opisao meleke kao časne i čestite robove: “U rukama izaslanika časnih, čestitih.” (Abese, 15-16.) To jest, Kur’an na rukama meleka,jer su oni ambasadori koje Allah šalje svojim poslanicima i vjerovjesnicima. Buhari kaže: “Sefere – izaslanici: ima značenje međusobno se  izmirili. Meleki su, zbog toga što silaze sa  objavom od Uzvišenog Allaha, dželle ša’nuhu, poput izaslanika koji izmiruju narod.” (Buharijin Sahih, 691/8)

 

Uzvišeni Allah je opisao ove meleke da su oni časni i čestiti, tj. njihov moral je plemenit, lijep i dostojanstven, a njihova djela su dobra, čista i potpuna. Zbog ovoga, onaj ko nauči Kur’an treba biti u svojim djelima i riječima na Ispravnom putu.

 

Buharija prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko vješto uči Kur’an u društvu je meleka, časnih i čestitih izaslanika, a onome ko ga uči sa naporom pripadaju dvije nagrade.” (Buharijin Sahih, 691/8, br. 4937. i Muslim, 549/1, br. 798. Ovo je Buharijina verzija.)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 34-35