E OBAVLJATI NAMAZ PRI POSTOJANJU FIZIOLOŠKIH POTREBA

Nema sumnje da je odstranjivanje fizioloških potreba jedna od činjenica koja utiče na ostvarivanje skrušenosti u namazu. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zabranio je obavljanje namaza u slučaju da postoji potreba za mokrenjem ili obavljanjem velike nužde. (Bilježi Ibn Madže u svom Sunenu, br. 617; Sahihu-l-Džami’, br. 6832.)

 

 

Ako je neko u takvoj situaciji, prvo treba da ode u nužnik i obavi prirodne potrebe, čak i ako će izostati iz džemata, jer je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ako neko od vas ima potrebu da ode u nužnik, a namaz je već počeo, neka prvo ode u nužnik”. (Bilježi Ebu Davud, br. 88.; Sahihu-l-Džami’, br. 299.)

 

 

Ako se to desi dok klanjač obavlja namaz, treba ga prekinuti, otići i osloboditi se fiziološke potrebe, uzeti abdest i onda ponovo obaviti namaz, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema namaza ako je brana pripremljena ili ako se neko suzdržava od nužde”. (Sahihu-l-Muslim, br. 560.)

 

 

 

 

Suzdržavanje ce u ovom slucaju sigurno negativno uticati na postizanje skrušenosti u namazu. Ovo se odnosi i na oslobadanje vjetrova.