KRILA MELEKA

Meleki posjeduju krila kao što nas je Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, obavijestio. Neki od njih posjeduju dva, neki tri, neki četiri, a neki od njih imaju više krila: “Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.” (Fatir, 1. ajet)

Značenje ovoga ajeta je da je Allah,  dželle ša’nuhu, melekima dao krila. Neki od njih imaju dva, neki tri, neki četiri, a neki više krila.

Prenosi Buhari u svome Sahihu od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anha , da je rekao: “Muhammed,  sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila.” (Muslimov Sahih: 1/159, br. 177.)

_______________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 16.