MJESTO BORAVKA MELEKA

Mjesto boravka meleka su nebesa. Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, je rekao: “Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A  meleki veličaju i hvale Gospodara svoga.”  (Eš-Šura, 5. ajet)

 

Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, ih je opisao da su oni kod Njega: “A ako oni neće da te poslušaju, – pa, oni koj i su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38. ajet)

 

Silaze na Zemlju sa Allahovom naredbom za obavljanje misije koja im je povjerena: “Mi silazimo samo sa  naredbom Gospodara tvoga.” (Merjem, 64. ajet)

 

Više se spuštaju u posebnim prilikama kao što je Lejletul-kadr.

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj  zbog odluke svake.” (El-Kadr, 3-4.)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 24-24.