DA LI MOŽEMO VIDJETI MELEKE?

Pošto su  meleki svjetlosna bića čovjeku nije omogućeno da ih vidi. Allah nam nije dao vid koji je sposoban vidjeti ih.

Niko od ovog ummeta nije vidio meleka u njegovom pravom obliku, osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je vidio Džibrila dva puta u njegovom liku u kojem ga je Allah, dželle ša’nuhu, stvorio. Predanja ukazuju na to da ljudi mogu vidjeti meleke kada se preobraze u ljudski lik.

____________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 10.