MELEKI BRDA

Brda imaju meleke koji su zaduženi za njih. Uzvišeni Allah poslao je meleka brda da traže od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naredbu da unište stanovnike Mekke. Muslim i Buhari u svojim Sahihima prenose od Aiše, radijallahu anha, da je upitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, da li si imao teži dan od dana Uhuda?”    “Pretrpio sam od tvog naroda to što sam pretrpio. Teži mi je bio dan Akabe kada sam sebe izložio poniženju pred Ibn Abdi Jalil ibn Abdul-Kelalom. On se ne odazva mom pozivu. Otišao sam u brizi i iz nje se trgoh kada dođoh do mjesta Es-Se’alib (Mjesto između Mekke i Taifa.). Podigao sam glavu, a iznad mene je bio oblak koji mi je pravio hlad. Pogledao sam u njega, a na njemu je bio Džibril koji me pozva i reče: “Uzvišeni Allah je čuo riječi tvoga naroda koje je rekao tebi, čuo je ono što su ti odgovorili. Poslao ti je meleka brda da mu narediš da sa njima učini ono što ti hoćeš.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pozvao me je melek brda, nazvao mi selam, a zatim rekao: ‘O, Muhammede, Uzvišeni Allah je čuo riječi tvoga naroda upućene tebi, a ja sam melek brda. Pa me je Uzvišeni Gospodar poslao tebi da mi narediš! Pa, šta hoćeš? Ako hoćeš da na njih srušim ova dva brda (Dva brda oko Mekke).”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ne, nadam se da će Uzvišeni Allah iz njihovih kičmi izvesti potomstvo koji će samo Allaha obožavati i koji Mu druga neće pripisivati.” (Muslim: 1420/3, br. 1795 i ovo je njegova verzija i Buharija: 312/6, br. 3231.)

______________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 140-142