NE PODIZATI POGLED KA NEBU U TOKU NAMAZA

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upozorio nas je i strogo zabranio da to radimo. Rekao je: “Kada klanjate, ne podižite pogled ka nebu da ne biste izgubili vid”. (Prenosi Ahmed, 5/294; Sahihu-l-Džami’, br. 762.) U drugoj predaji kaže: “Šta je ovim ljudima, pa dižu pogled ka nebu u toku namaza”? U trećoj predaji kaže: “…da podižu pogled kad upućuju dove za vrijeme namaza”? (Prenosi Muslim, br. 429.)

Strogo je upozoravao protiv tog pokreta i rekao je: “Neka prestanu da to rade ili će im vid biti oduzet”. (Bilježi Ahmed, 5258; Sahihu-l-Džami’. 5574)