MELEKIMA NIJE DOSADNO I NE UMARAJU SE

Meleki čine ibadet Allahu, pokorni su Mu i izvršavaju Njegove naredbe bez dosade i umora. Ne dešava se sa njima ono što se dešava ljudima kada je umor i dosada u pitanju. Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, opisujući meleke, kaže: “Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija, 20. ajet)

 

A u drugom ajetu kaže: “A ako oni neće da te poslušaju, – pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 23-24.