MELEKI NE JEDU NITI PIJU

Meleki nemaju nikakve potrebe za hranom i pićem koje koriste ljudi. Uzvišeni Allah nas obavještava da su meleki došli Ibrahimu, alejhisselam, u liku ljudi, pa im je on prinio jelo, a oni ga nisu ni dotakli. On je osjetio od njih zebnju, pa su mu oni otkrili istinu o sebi i zebnje je nestalo: “Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani ”  l on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele, i primače im ga: “Zar nećete da jedete?” – upita, osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti .” (Ez-Zarijat, 24-28.)

U drugom ajetu Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti  da nisu gosti  i obuze ga neka zebnja od njih. “Ti  se ne boj!” – rekoše oni – “mi smo Lutovu narodu poslani.” (Hud, 70. ajet)

Sujuti prenosi od Fahra Er-Razija “da se ulema složila da meleki ne jedu, ne piju i ne žene se.” (EI-Habaik fi ahbaril-melaik, str. 264.)

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 22-23.