NADNARAVNOST SUNNETA: Masivni rezervoar vode na Arabijskom poluostrvu


 GLEDATE SLIKU TEBUKA U SAUDIJSKOJ ARABIJI

Mu’az ibn Džebel, radijallahu anha, prenosi da je on išao zajedno sa Allahovim Poslanikom, sallallau ‘alejhi ve sellem, u pohod na Tebuk i Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je spajao namaze. Zajedno je klanjao podne i ikindiju, a akšam i jaciju, dok je drugi dan odgodio klanjanje namaza izvjesno vrijeme, a potom je izišao i spojio podne i ikindiju. Onda je ušao, a kada je ponovo izašao spojio je akšam i jaciju, a zatim rekao:

„Allahovom voljom sutra ćete stići na izvor Tebuk i nećete mu prići sve do prijepodne (poslije izlaska Sunca), a onaj među vama koji mu se približi, neka ne dira vodu sve dok ja ne dođem.“

 

Došli smo do njega i dvojica među nama su stigli do izvora prije nas. Bio je uzak izvor vode poput vezice za cipele. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ih je upitao da li su dirali vodu sa izvora. Oni odgovoriše: „Da.“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ih je izgrdio i rekao im ono što im je rekao, Allahovom voljom. Ljudi su onda ugrabili svojim dlanovima vodu sa izvora, a i Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je također oprao svoje ruke i lice u njemu, a onda to vratio u izvor i tu je lijevala obilna voda sve dok se svi ljudi nisu dovoljno napili.

Tada on reče: „O Mu’aze, ako budeš živio dugo, nadati se da ćeš vidjeti kako su se ova područja pretvorila u vrtove.“ (Bilježi Muslim, Knjiga o vrlinama ashaba, hadis 4229.)

 

OBJAŠNJENJE HADISA

 

Nakon hiljadu i četiri stotine godina nagovještenje u riječima Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se ispunilo i područje oko Tebuka se pretvorilo u farme na kojima se obrađuje najbolje voće i povrće, jer se smatra da Tebuk i područje oko njega sadrži najvažnije podzemne rezervoare vode na Arabijskom poluostrvu. Zemlja u ovom području je građena od jako šupljikavog, pjeskovitog kamenja. Na Zapadu Tebuka nalazi se vanjski sloj koji prelazi desetine hiljada kilometara i efikasno sakuplja kišnicu koja se spušta sa površine zemlje  u donje slojeve. Slojevi ispod spuštaju se i zavijaju prema istoku, što vodi skladištenju vode ispod zemlje Tebuk gradeđi masivni rezervoar vode koji je najveći svoga tipa na Arabijskom poluostrvu.

 

Ova velika količina podzemne vode nagomilala se kroz kišne epohe u historiji ove zemlje. Dokazano je da u proteklih 35.000 godina ovo područje prošlo kroz osam ciklusa suše, tokom kojih se desio ciklus proloma oblaka. Prosječna količina kišnice koja padne godišnje na ovom području je 9 cm, od koje polovina probije zemljište do podzemnih rezervoara, a ostatak ispari ili istekne u more.

 

Unutar kamenja Tebuka postoji jako debeo sloj gline i ilovače, smješanim sa pjeskovitim naslagama. Kada se ovi miješani slojevi kamenja razotkriju, iza njih ostaje jedno od najboljih poljoprivrednih zemljišta, spremno da područj Tebuka pretvori u vrtove, kao što je nagovješteno prije hiljadu i četiri stotine godina.

 

Uz to, Zemlja se danas približava novom ledenom dobu, i kada se led pomakne sa jednog od Zemljinih polova ili sa oba prema ekvatoru, zemlja koja je prekrivena ledom će postati ledena pustinja što vodi smrti biljaka, migraciji životinja i odlasku ljudi s tog područja. U isto vrijeme će se pustinjski pojas, koji se širi od Mauritanije na zapadu do centralne Azije na istoku, pretvoriti u područje obilnih kiša, što se prije mnogo puta i desilo. Kada se ovo desi, suhe doline će biti preplavljene vodom, a pustinje će se pretvoriti u prelijepe vrtove, kao što je Poslanik ,sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao u jednom od svojih hadisa koji prenosi Ebu-Hurejre: „Čuo sam kako Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govori: ‘Kijametski dan neće nastupiti sve dok Arabija ne postane zemljom livada i rijeka.’ „

 

Moderna nauka u oblasti geologije i klimatologije je dokazala da je Arabijsko poluostrvo u jednom periodu bilo puno livada i rijeka i da će se vratiti u to stanje. Ovaj hadis Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, posebno spominje da će područje Tebuka, a općenito Arabijsko poluostrvo, biti ispunjeno dolinama i vrtovima negdje nakon smrti Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Zato je on i rekao Mu’azu, radijallahu anha, prenosiocu hadisa: „O Mu’aze, ako budeš živio dugo, nadati se da ćeš vidjeti kako su ova područja pretvorila u vrtove.“ 

 

 

IZVOR:  Nadnaravnost sunneta, Zaqlul en-Nedždžar. str. 143-145.